0-4372-5437    

กีฬาสาธารณสุขสานสัมพันธ์น้อง-พี่ 2562

201 View 04 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022619
ชื่อกิจกรรม : กีฬาสาธารณสุขสานสัมพันธ์น้อง-พี่ 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 230 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
เวลา : 08.00-12.30
สถานที่ : โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิต (ชั้น2)
โดย : สาขาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0621947934

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.437    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
142
จำนวนที่รับ
230

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142