0-4372-5437    

ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาสาธารณสุขชุมชน 2562

174 View 04 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305630
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาสาธารณสุขชุมชน 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 222 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562
เวลา : 06.00-15.00
สถานที่ : โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิต (ชั้น2)
โดย : ชุมนุมสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0623462791

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.263    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
151
จำนวนที่รับ
222

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151