0-4372-5437    

11 ปี สิงห์วรุณ หลักสูตรรัฐศาสตร์

182 View 20 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082614
ชื่อกิจกรรม : 11 ปี สิงห์วรุณ หลักสูตรรัฐศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่22 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่22 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.30-20.00
สถานที่ : สาขาวิชารัฐศาสตร์/สนามกีฬา
โดย : สาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.730    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
68
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
68