0-4372-5437    

สัมนาวิชาการเรื่องเส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ

202 View 20 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61081613
ชื่อกิจกรรม : สัมนาวิชาการเรื่องเส้นทางสู่การเป็นปลัดอำเภอ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.30-15.00
สถานที่ : ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนท์ 2 อาคาร 34
โดย : หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
115
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
113