0-4372-5437    

โครงการพี่สอนน้องอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

256 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61034621
ชื่อกิจกรรม : โครงการพี่สอนน้องอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่07 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.043    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
176
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97
คณะวิทยาการจัดการ
18
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
14