0-4372-5437    

โครงการก่อนเข้ารั้วเกษตร

517 View 13 ธันวาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 58052102
ชื่อกิจกรรม : โครงการก่อนเข้ารั้วเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2558
วันที่ : วันที่06 ส.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร