0-4372-5437    

ทำบุญสาขาวิชา วันทาคณาจารย์ ประสานใจน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560

1,423 View 03 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60026605
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญสาขาวิชา วันทาคณาจารย์ ประสานใจน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 8 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560
เวลา : 07.00-17.00
สถานที่ : อาคาร 6 ห้อง 613
โดย : กลุ่มโปรแกรมวชาคอมพิวเตอร์
โทร : 087-220-8084

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม
    -ทำบุญสาขา
    -ไหว้ครู
    -สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่


หน่วยกิจกรรม = 8 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
123
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123