0-4372-5437    

งานประกวดพระเครื่องพระบูชา มหาสารคาม

218 View 27 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304630
ชื่อกิจกรรม : งานประกวดพระเครื่องพระบูชา มหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่04 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.543    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร