0-4372-5437    

โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาแกนนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

866 View 03 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60092604
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาแกนนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ก.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่03 ก.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.00
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 061-120-2568

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง
        วันที่ 3 ก.ค. 2560  6 ชั่วโมง
        วันที่ 4 ก.ค. 2560  6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
212
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
212