0-4372-5437    

ค่ายเคมี ครูดีสู่ชุมชน

248 View 15 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012626
ชื่อกิจกรรม : ค่ายเคมี ครูดีสู่ชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 77 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่16 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561
เวลา : 08.00-21.00
สถานที่ : โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โดย : สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
โทร : 0970041018

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:40.390    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
61
จำนวนที่รับ
77

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
61