0-4372-5437    

โครงการสัมมนาเปิดมุมมองใหม่ การผลิตครูไทย 4 ปี หรือ 5ปี

213 View 09 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61011625
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาเปิดมุมมองใหม่ การผลิตครูไทย 4 ปี หรือ 5ปี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่10 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0956617473

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.890    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
87
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
85
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2