0-4372-5437    

ค่ายครูสู่ชนบท พี่สอนน้องครั้งที่ 14

345 View 06 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61014624
ชื่อกิจกรรม : ค่ายครูสู่ชนบท พี่สอนน้องครั้งที่ 14
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่09 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-21.00
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0637968795

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.747    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
366
จำนวนที่รับ
800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
365
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1