0-4372-5437    

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง "วิศวะวัยใส หัวใจรักดนตรี"

184 View 09 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61092607
ชื่อกิจกรรม : ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง "วิศวะวัยใส หัวใจรักดนตรี"
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
เวลา : 12.00-13.00
สถานที่ : อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.310    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
93
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
92