0-4372-5437    

สัมมนาเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมาย

337 View 09 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012623
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมาย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่16 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
เวลา : 08.45-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
โดย : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0942612323

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.373    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
125
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
124
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1