0-4372-5437    

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่สาขาบรรณารักษ์ศึกษา ปีการศึกษา 2560

2,154 View 29 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60016603
ชื่อกิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่สาขาบรรณารักษ์ศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
เวลา : 17.00-21.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง)
โดย : สาขาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
โทร : 092-596-8131

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ การแสดงต้อนรับน้องใหม่ของพี่ๆในสาขา พิธีเทียน และมินิคอนเสิร์ต โดยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่น้องใหม่ในสาขา และเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
72
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
72