0-4372-5437    

กิจกรรมภาคสนามธรณีดาราศาสตร์

249 View 09 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021318
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมภาคสนามธรณีดาราศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 3

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
เวลา : 06.00-18.00
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
โดย : สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0896023249

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.327    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
23
จำนวนที่รับ
45

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
23