0-4372-5437    

กิจกรรมพี่สอนน้องชมรมว่ายน้ำและโปโลน้ำ

420 View 03 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302127
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพี่สอนน้องชมรมว่ายน้ำและโปโลน้ำ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 36 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่14 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
เวลา : 19.00-21.00
สถานที่ : สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชมรมว่ายน้ำและโปโลน้ำราชภัฏตักสิลามหาสารคาม
โทร : 0917652251

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.513    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
47
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
คณะวิทยาการจัดการ
18
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2