0-4372-5437    

กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ควบคู่สิทธิประกันสุขภาพ สู่โนนสำราญ

186 View 03 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021617
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ควบคู่สิทธิประกันสุขภาพ สู่โนนสำราญ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561
เวลา : 08.00-15.00
สถานที่ : บ้านโนนสำราญ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0883291935

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:39.060    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
28
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1