0-4372-5437    

การจัดสมัชชา เชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอย

222 View 03 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021416
ชื่อกิจกรรม : การจัดสมัชชา เชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่30 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0883292933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.840    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
26
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1