0-4372-5437    

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันมหิดลและพิธีมอบเสื้อกาวน์ก้าวแรกสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

268 View 19 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61025615
ชื่อกิจกรรม : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันมหิดลและพิธีมอบเสื้อกาวน์ก้าวแรกสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 346 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่24 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-15.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0851361314

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.497    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
275
จำนวนที่รับ
346

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
275