0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูครอบครูวิจิตรศิลป์

277 View 19 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035620
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูครอบครูวิจิตรศิลป์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561
เวลา : 07.00-18.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0934193082

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.327    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
58
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2