0-4372-5437    

โครงการ "ออม" พร้อมรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

191 View 19 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302626
ชื่อกิจกรรม : โครงการ "ออม" พร้อมรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่19 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 073-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.170    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
364
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
คณะวิทยาการจัดการ
6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6
คณะนิติศาสตร์
202
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
16