0-4372-5437    

ปฐมนิเทศและทดสอบกำลังใจชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ

195 View 17 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304624
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศและทดสอบกำลังใจชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2561 - 08 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
โทร : 0801775642

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.653    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร