0-4372-5437    

ค่ายครูประถมศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

351 View 14 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61014622
ชื่อกิจกรรม : ค่ายครูประถมศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 21 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่19 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย : ชุมนุมผลิใบอุ่นไอดิน สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0810501969

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:38.293    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
121
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
121