0-4372-5437    

บุญชาวสิงห์ ครั้งที่ 7

149 View 14 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61085610
ชื่อกิจกรรม : บุญชาวสิงห์ ครั้งที่ 7
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
เวลา : 07.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมรัฐศาสตร์
โทร : 0630466053

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.967    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
153
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
140