0-4372-5437    

กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพด้าน 3D แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

807 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61072608
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพด้าน 3D แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0851018699

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
158
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะนิติศาสตร์
158