0-4372-5437    

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา

431 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61072604
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0850108699

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
137
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะนิติศาสตร์
137