0-4372-5437    

ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43

255 View 12 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61306622
ชื่อกิจกรรม : ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561
เวลา : 16.00-20.00
สถานที่ : สถาบันการพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
โดย : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.607    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
67
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5