0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา

266 View 05 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61015620
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
โดย : สาขาวิชาสังคมศึกษา
โทร : 0639144929

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.263    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
89
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
89