0-4372-5437    

กิจกรรมเรียนรู้วัฒธรรมจีนกังฟู

222 View 04 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61031617
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเรียนรู้วัฒธรรมจีนกังฟู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0972690841

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:37.107    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
164
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1