0-4372-5437    

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาภาษาจีน

183 View 04 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035616
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาภาษาจีน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ส.ค. 2561 - 27 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่27 ส.ค. 2561 - 27 ส.ค. 2561
เวลา : 14.00-20.00
สถานที่ : ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 36
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0972690841

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.937    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
135
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3