0-4372-5437    

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

261 View 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304619
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : พระบรมธาตุนาดูน
โดย : ชมรมทูบีนับเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 0871273663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.810    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
14
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1