0-4372-5437    

พิธีแห่เทียนพรรษาคณะวิทยาการจัดการ

151 View 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61046106
ชื่อกิจกรรม : พิธีแห่เทียนพรรษาคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0836758451

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:32.827    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
264
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
261