0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

226 View 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035616
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่22 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
โทร : 0625696090

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.390    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
58
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2