0-4372-5437    

ค่าย Science อาสาพัฒนาชุมชน

268 View 17 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61024613
ชื่อกิจกรรม : ค่าย Science อาสาพัฒนาชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-20.00
สถานที่ : โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.357    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
127
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9