0-4372-5437    

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์วิทยาการจัดการ

226 View 17 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61042105
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์วิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา : 17.00-24.00
สถานที่ : หอประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0836758451

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.200    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
183
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
คณะวิทยาการจัดการ
178