0-4372-5437    

กิจกรรมฮักแพง พาแลง ครุศาสตร์

306 View 17 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61014619
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฮักแพง พาแลง ครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
เวลา : 17.00-21.00
สถานที่ : หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0935325797

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.560    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
122
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
122