0-4372-5437    

กิจกรรม Science Night

430 View 17 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022612
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Science Night
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
เวลา : 15.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.623    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
97
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1