0-4372-5437    

อบรมเชิงวิชาการ ทรงคุณค่าวิชาชีพครู

202 View 17 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61011618
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงวิชาการ ทรงคุณค่าวิชาชีพครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
เวลา : 09.30-14.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0958670237

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:36.077    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
390
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
390