0-4372-5437    

กิจกรรมพิสูจน์รุ่น

213 View 15 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082109
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพิสูจน์รุ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561
เวลา : 07.00-19.00
สถานที่ : โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0617051877

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
50
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
50