0-4372-5437    

โครงการเชิดชูสิงหราช

179 View 15 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082608
ชื่อกิจกรรม : โครงการเชิดชูสิงหราช
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
เวลา : 11.00-15.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0617051877

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:35.857    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
196
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
196