0-4372-5437    

กิจกรรมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลับสู่ประเทศจีน

263 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61034615
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลับสู่ประเทศจีน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่22 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
เวลา : 15.00-21.00
สถานที่ : อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0985674779

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:32.890    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
109
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1