0-4372-5437    

โครงการสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย

5 View 23 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65031619
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 240 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ก.ย. 2565 - 09 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2565 - 09 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมช่อพยอม 3 อาคาร 36
โดย : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
49
จำนวนที่รับ
240

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3