0-4372-5437    

โครงการค่ายครูสู่ชนบท (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 16

7 View 20 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65012638
ชื่อกิจกรรม : โครงการค่ายครูสู่ชนบท (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 16
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ย. 2565 - 04 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่03 ก.ย. 2565 - 04 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกไร่
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0982283261

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
88
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
87
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1