0-4372-5437    

โครงการ Sci Next gen Freshy Boy and Girl 2022

18 View 06 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65022619
ชื่อกิจกรรม : โครงการ Sci Next gen Freshy Boy and Girl 2022
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 ก.ย. 2565 - 06 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2565 - 06 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมวิษณุกรรม 2
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0858027946

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
164
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2