0-4372-5437    

IT RMU FRESHY BOY & GIRL 2022

97 View 02 กันยายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65062608
ชื่อกิจกรรม : IT RMU FRESHY BOY & GIRL 2022
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่02 ก.ย. 2565 - 02 ก.ย. 2565
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
98
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะวิทยาการจัดการ
4
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
81