0-4372-5437    

โครงการค่าย Science อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

32 View 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65024118
ชื่อกิจกรรม : โครงการค่าย Science อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2565 - 02 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่01 ก.ย. 2565 - 02 ก.ย. 2565
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0951703524

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
99
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2