0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

400 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61052604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 310 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 05.00-15.00
สถานที่ : อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0884780786

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
122
จำนวนที่รับ
310

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
122