0-4372-5437    

โครงการสัมมนา "ภาษาละลาบละล้วงในสังคมไทย"

108 View 24 สิงหาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 65032617
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนา "ภาษาละลาบละล้วงในสังคมไทย"
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2565 - 08 ก.ย. 2565
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2565
วันที่ : วันที่08 ก.ย. 2565 - 08 ก.ย. 2565
เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมช่อพยอม 3 อาคาร 36
โดย : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0909290492

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
46
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42
คณะนิติศาสตร์
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1