0-4372-5437    

การแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

484 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61052603
ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 320 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : อาคาร 26 ยิมเนเซียม
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0884280726

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
121
จำนวนที่รับ
320

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
121